Om Hreem Shri Rishabhdevaaya Namah

Whatsappicon.png
Whatsappicon.png
Connect with Gyanmati Network, write "ADD ME <mobile number>" and msg through Whats app on +91 7599002108.
Visit the various programmes along with Aagam based mangal pravchans by Pujya Ganini Shree Gyanmati Mataji daily on Paras channel from 6 A.M. to 7 AM [Live Telecast]

Chaitra krishna Ekam 02 march 2018 66th Sanyam Diwas of P.P.Ganini Pramukh Shree Gyanmati Mataji

Lesson 28 Jinvani Stuti

From ENCYCLOPEDIA
Jump to: navigation, search
JINVANI STUTI

Veer Himachal Te Nikasi Guru Gautam Ke Mukh Kund Dhari Hai,
Mohamahachal Bhed Chali Jag Ki Jartatap Door Kari Hai.
Gyanpayonidhi Manhi Rali Bahubhang Tarangani Son Uchhari Hai,
Ta Shuchi Sharad Gang Nadi Prati Main Anjuleekari Sheeshdhari Hai. (1)
~
Ya Jagmandir Men Anivar Agyan Andher Chhayo Atibhari,
Shri Jinaki Dhunideep Shikhasam Jo Nahin Hot Prakashanhari.
To Kis Bhanti Padarath Panti Kahan Lahate Rahate Avichari,
Ya Vidhi Sant Kahen Dhani Hain Dhani Hain Jin Bain Bare Upakari.(2)

-Doha-
Ja Vani Ke Gyan Ten, Sujhe Lokalok,
So Vani Mastak Chadho, Sada Det Hun Dhok.