-

Om Hreem Shri Rishabhdevaaya Namah

International Panchkalyanak Mahotsav 11 Feb to 17 Feb 2016, Mahamastakabhishek from 18 Feb 2016

LIVE TELECAST of mata ji pravachan and update about Panchkalyanak Activities
ONLY ON PARAS CHANNEL EVERY DAY From 7:15 AM TO 8:05 AM

Lesson 28 Jinvani Stuti

From ENCYCLOPEDIA
Jump to: navigation, search
JINVANI STUTI

Veer Himachal Te Nikasi Guru Gautam Ke Mukh Kund Dhari Hai,
Mohamahachal Bhed Chali Jag Ki Jartatap Door Kari Hai.
Gyanpayonidhi Manhi Rali Bahubhang Tarangani Son Uchhari Hai,
Ta Shuchi Sharad Gang Nadi Prati Main Anjuleekari Sheeshdhari Hai. (1)
~
Ya Jagmandir Men Anivar Agyan Andher Chhayo Atibhari,
Shri Jinaki Dhunideep Shikhasam Jo Nahin Hot Prakashanhari.
To Kis Bhanti Padarath Panti Kahan Lahate Rahate Avichari,
Ya Vidhi Sant Kahen Dhani Hain Dhani Hain Jin Bain Bare Upakari.(2)

-Doha-
Ja Vani Ke Gyan Ten, Sujhe Lokalok,
So Vani Mastak Chadho, Sada Det Hun Dhok.